Szukaj

Promocje

California Love Jagodzianki...

Z okazji #420 przy zakupie Jagodzianek: Gratis bletki Smoking Blue - ulubione bibułki Malika Montany

160,00 zł 199,00 zł
Zniżka!
111

Kontraktacja i uprawy konopi włóknistych w Polsce

Jesteś zainteresowany uprawą konopi w Polsce, dzierżawą gruntów rolnych, kontraktacją skupu konopi, sprzedażą konopi, zakupem materiału siewnego, konsultacją w zakresie agrotechniki czy usługą ekstrakcji  zgłoś się do nas!

Przygoda Dr Ziółko z konopiami  wkroczyła w kolejny etap realizacji projektu  upraw i tworzenia nowych odmian Cannabis Sativa. 
Dlatego wystartowaliśmy z projektem badawczo-naukowym, którego celem jest wyprodukowanie pierwszych na świecie, automatycznie kwitnących, feminizowanych nasion konopi włóknistej bogatej w CBD na skalę przemysłową. Będziemy Wam zdawać relację z postępów.

Kontraktacje

Konopie siewne (Cannabis Sativa L.), choć są od lat znane i chętnie używane w wielu gałęziach przemysłu wymagają specjalnych pozwoleń, aby ich uprawa, hodowla oraz dystrybucja były w pełni legalne w świetle polskiego prawa. Zgodnie z artykułami 63, 64 i 65 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 roku do jej uprawy niezbędne są specjalne pozwolenia wydawane jedynie nielicznym. Jednak mimo to możliwe jest uzyskanie koniecznych zezwoleń i niemalże swobodne prosperowanie w tym „biznesie”.

Jak przebiega proces wydania zezwolenia na uprawę konopi siewnych/włóknistych?

• Aby móc ubiegać się o zezwolenie na uprawę konopi włóknistych należy być przedsiębiorcą lub po prostu osobą fizyczną (rolnikiem). Ważnym elementem jest posiadanie zaświadczenia o niekaralności za nielegalną uprawę maku, konopi czy wszelkie powiązania z substancjami odurzającymi lub psychotropowymi.

• Należy upewnić się, że spełniamy wszelkie niezbędne wymogi do uprawy konopi siewnych. Przede wszystkim konieczne jest sprawdzenie jakie warunki prowadzenia upraw konopi włóknistych obowiązują na terenie, gdzie planujemy uprawę. Uprawa może być prowadzona jedynie na wyznaczonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach na podstawie zezwolenia na uprawę przy użyciu jedynie najlepszego materiału siewnego (kategoria elitarny bądź kwalifikowany). Uprawa może być także prowadzona poprzez zawarcie kontraktacji z podmiotem posiadającym specjalne zezwolenie wydane przez marszałka województwa (zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych).

• W celu uzyskania zezwolenia na uprawę konopi siewnych należy wypełnić niezbędne dokumenty dostępne na stronie biznes.gov.pl bądź w urzędzie. Wypełnione dokumenty można bezpośrednio dostarczyć do urzędu bądź przesłać listownie. Wymagana jest opłata w wysokości 30 zł. Na rozpatrzenie wniosku oczekuje się około miesiąca. Po akceptacji naszego wniosku zostajemy wpisani do rejestru wydanych zezwoleń na danym terenie.

• Uprawa konopi siewnych będzie stale monitorowana i sprawdzana przed odpowiednie organy. Jeśli urząd uzna, że uprawa nie jest zgodna z prawem, wówczas zostanie wydany nakaz natychmiastowego zniszczenia upraw (na koszt rolnika) oraz przyznane zezwolenie zostanie cofnięte.

Dr Ziółko pomaga i wspiera 

Rozpoczynając swoją własną przygodę z hodowlą konopi siewnych (Cannabis Sativa L.), na początku możemy zostać przytłoczeni przez ilość informacji oraz obowiązków z tym związanych. Gdy już podejmiemy świadomą decyzję dotyczącą uprawy konopi siewnych, warto skontaktować się z Dr Ziółko, który oferuje kompleksową pomoc w:

• przygotowaniu odpowiedniej dokumentacji urzędowej niezbędnej do kontraktacji uprawy,

• zakupie certyfikowanych nasion konopi siewnych (Cannabis Sativa L.), które posiadają odpowiedni paszport,

• bezpośredniej uprawie konopi,

• zbiorach oraz przetwórstwie konopi siewnych.

Dr Ziółko to świadoma i doświadczona marka oferująca pełną pomoc i wsparcie każdemu!
W przypadku pytań prośba o kontakt mailowy sklep@drziolko.pl