Szukaj

Promocje

California Love Jagodzianki...

Z okazji #420 przy zakupie Jagodzianek: Gratis bletki Smoking Blue - ulubione bibułki Malika Montany

160,00 zł 199,00 zł
Zniżka!

Malta dekryminalizuje marihuanę na użytek własny

Malta dekryminalizuje marihuanę na użytek własny

Na Malcie w końcu pojawiają się długo oczekiwane zmiany. Reforma odnośnie konopi nie będzie opierać się jedynie na tolerancji, ale ma całkowicie zdekryminalizować stosowanie marihuany. Obywatele nie będą karani za posiadanie, ani za uprawę roślin na użytek własny. Polityk z Malty Owen Bonnici zadaje zasadnicze pytanie: „Czy chcemy, żeby sfera opierała się na przestępczości i czarnym rynku?”, a ustawa ma być przeczącą odpowiedzią na to pytanie.

Brak luk w prawie i nowe przepisy na Malcie

Jak przyznaje Owen Bonnici nowa ustawa dotycząca konopi nie ma bazować jedynie na tolerancji. Obywatele nie będą korzystać z marihuany na skutek luki w przepisach, jak ma to obecnie miejsce w innych europejskich krajach, na przykład w Holandii. Produkcja, stosowanie i dystrybucja konopi indyjskich będzie szczegółowo regulowana prawem.

Dotychczas użytkownicy chcący korzystać z marihuany musieli nabywać ją od okolicznych dealerów lub sadzić w domu na własną odpowiedzialność licząc się jednocześnie z wszystkimi konsekwencjami prawnymi. Polityk podkreśla, że w ten sposób osoby miały kontakt z przestępczością i przyczyniały się do rozwoju czarnego rynku. Najważniejszym założeniem projektu jest zlikwidowanie przestępczości oraz zapewnienie obywatelom dostępu do czystego produktu bez konieczności kontaktu z czarnym rynkiem i łamania prawa.

W planach 7g i 4 krzaki konopi indyjskich

Owen Bonnici przedstawił projekt przepisów dokładnie regulujących stosowanie konopi indyjskich na użytek własny. Dopuszczone będzie posiadanie do 7 gramów suszu bez konieczności ponoszenia konsekwencji. Użytkownicy będą mogli uprawiać aż cztery krzaki konopi na jedno gospodarstwo domowe pod warunkiem, że nie będzie to widoczne dla osób trzecich. Nielegalne w dalszym ciągu pozostanie palenie w miejscach publicznych. Jako przestępstwo kryminalne traktowane będzie również korzystanie z konopi indyjskich w towarzystwie dzieci, nawet jeśli miałoby to miejsce w domu.

Celem rządu jest stworzenie przepisów, które będą redukować szkody oraz zawierać odpowiednie zabezpieczenia, co pozwoli chronić nie tylko dzieci, ale też całe społeczeństwo. Owen Bonnici zwraca uwagę, że nawet ONZ zamieściło konopie indyjskie w innej klasyfikacji niż pozostałe nielegalne narkotyki. Polityk podkreśla, że rząd nie zachęca do korzystania z marihuany, tylko reaguje na obecną sytuację, której nie wolno lekceważyć, ponieważ dochodzi w niej do nadużyć oraz nakładania kar na obywateli, którzy nie dopuszczają się przestępstwa.

0 Comment